Slogan Banner
Slogan Banner

เครื่องขึ้นรูปและบรรจุถุง pouch ความเร็วสูง

ILAPAK
เครื่องขึ้นรูปและบรรจุถุง pouch ความเร็วสูง
เครื่องขึ้นรูปและบรรจุถุง pouch ความเร็วสูง เครื่องขึ้นรูปและบรรจุถุง pouch ความเร็วสูง เครื่องขึ้นรูปและบรรจุถุง pouch ความเร็วสูง เครื่องขึ้นรูปและบรรจุถุง pouch ความเร็วสูง เครื่องขึ้นรูปและบรรจุถุง pouch ความเร็วสูง เครื่องขึ้นรูปและบรรจุถุง pouch ความเร็วสูง เครื่องขึ้นรูปและบรรจุถุง pouch ความเร็วสูง
ชื่อสินค้า: เครื่องขึ้นรูปและบรรจุถุง pouch ความเร็วสูง
ประเทศ: Italy
สถานะสินค้า: มีสินค้า
 • ราคาเครื่องต่ำที่สุดแต่สามารถผลิตได้เร็วที่สุดเมื่อเทียบกับยี่ห้ออื่นในตลาด ณ ปัจจุบัน  เนื่องจากเครื่องถูกออกแบบด้วยเทคโนโลยีเฉพาะ (patent) โดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ
 • รองรับการบรรจุสินค้าทั้งของแข็ง ของเหลว และ paste
 • สามารถทำฝาจุก (spout)  ที่ใส่หลอด  หูหิ้ว และซิปล็อคได้
 • ง่ายต่อการตรวจเช็คและทำความสะอาดเนื่องจากไม่มีแผงควบคุมอยู่ใต้เครื่องโดยสามารถใช้น้ำฉีดล้างได้
 • สามารถใช้งานได้ทั้งจากม้วนฟิล์มและถุงสำเร็จรูป
 • ใช้เวลาตั้งค่าในการปรับเปลี่ยนขนาดถุงเพียง 30 นาทีเท่านั้น ซึ่งถือว่าเร็วที่สุดเมื่อเทียบกับยี่ห้ออื่น
 • ควบคุมผ่านระบบ HMI
 • สามารถเรียกดูคู่มือได้จากหน้าจอของเครื่อง
 • Overall Equipment Effectiveness in real-time
 • Possibility, on request, of diagnostic of finished pouches (thermo-imaging of seal quality)
 • Patents apply to a number of solutions developed by talented Team of Engineers.

      Website : http://www.ilapak.com

 

บริษัท ยูโรแพค จำกัด

515/307-308 ซอยสวนพลู 8 ถนนสาทร แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย

อีเมลล์ : sales@europac.co.th , service@europac.co.th

โทรศัพท์. 02-287-3939 แฟ็กซ์ 02-287-2237

© 1975 Europac Co., Ltd. All Rights Reserved.
^ Back to Top